Quản lý giải pháp SAP

SSI SCHAEFER luôn tiến hành các dự án SAP thông qua Quản lý giải pháp SAP để đảm bảo việc hoàn thiện dự án hiệu quả và trơn tru. Nhân viên của chúng tôi làm việc theo các phương pháp và phân phối của Giám đốc Giải pháp SAP từ việc xác định yêu cầu của bạn và phát triển các chi tiết kĩ thuật đến việc ứng dụng và kiểm tra các giai đoạn đồng thời với việc thử nghiệm sản phẩm và đào tạo người dùng. Trong quá trình này, Giám đốc Giải pháp SAP sẽ xử lý toàn bộ các công đoạn lên kế hoạch trung tâm và các giấy tờ liên quan đồng thời với việc quản lý thiết lập hệ thống.

[---Error_NoJavascript---]