Sơ lược về lợi ích

  • Hệ thống phần mềm hàng đầu thế giới

  • Không có rủi ro giao diện

  • Mọi chức năng thường dùng đều được tích hợp trong phiên bản phổ thông

  • Quản lý nhà kho toàn diện, tương thích với các hệ thống SAP, ERP

  • Tương thích với máy chủ cấp S4/HANA

  • Điểm mua sắm duy nhất tại SSI SCHAEFER: mọi thứ đến từ một nhà cung cấp có trách nhiệm duy nhất, từ giấy phép bản quyền SAP đến toàn bộ dự án.

[---Error_NoJavascript---]