Sơ lược về lợi ích

  • SSI SCHAEFER là giải pháp phần mềm chính xác cho tất cả yêu cầu của bạn dành cho nhà logistics hành thủ công đến nhà kho hoàn toàn tự động

  • Chức năng theo dõi và kiểm soát minh bạc

  • Giải quyết toàn bộ các yêu cầu logistics

  • Tương thích tối đa với các quy trình logistics có sẵn

  • Giải pháp trực quan hóa và bảng điều khiển

  • Hỗ trợ toàn diện