SAP powered by SSI SCHAEFER SAP Solutions provides:

  • Thực hiện chuỗi cung ứng với SAP EWM: Quản lý và kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ nhà cung cấp đến kho và khách hàng cuối, bao gồm cả mảng đổi trả hàng hóa.

  • Quản lý kho với SAP EWM: Quản lý kho tích hợp cho cả nhà kho quản lý thủ công và quản lý tự động với kết nối trực tiếp đến SAP ERP hoặc các hệ thống SAP khác.

  • Quản lý và kiểm soát các nhà kho phức tạp với SAP EWM: Với việc sử dụng SAP EWM, bạn có thể lưu trữ, quản lý, chỉ đạo và tối ưu hóa dòng nguyên phụ liệu của mình với các giải pháp trải rộng cho các nhà kho thủ công đến các nhà kho có tính năng động cao.

  • Kiểm soát dòng nguyên phụ liệu với SAP EWM: SAP EWM hỗ trợ việc quản lý các dòng nguyên phụ liệu phức tạp trong các kho hàng trên cao, kho hàng chuyên chở và hệ thống bốc xếp một cách dễ dàng.

  • Quản lý tài nguyên với SAP EWM: Sử dụng SAP EWM kèm quá trình quản lý tài nguyên cung cấp một giải pháp tiết kiệm giúp tối đa hóa việc sử dụng các tài nguyên sẵn có trong nhà kho hiện đại, kết hợp với tốc độ xử lý đơn hàng nhanh nhất có thể.

  • Áp dụng Quản lý sân bãi: Quản lý sân bãi EWM là phần mở rộng lý tưởng. Giải pháp này đáp ứng các yêu cầu quản lý chuỗi cung ứng của bạn và ngăn cản tình trạng nút cổ chai trong quá trình cung ứng và vận chuyển trước khi vấn đề xảy ra, ngay cả khi có sự can thiệp từ các quá trình intralogistics của bạn.

  • Đối thoại SAP trên UI5 và FIORI: Công nghệ hiện đại như Đối thoại UI5 hoặc việc sử dụng các ứng dụng FIORI tích hợp trong hệ thống logistics của bạn giúp cải thiện tính minh bạch và đơn giản hóa chất lượng thông tin tổng thể trong chuỗi cung ứng của bạn.

  • Kết nối EWM với S4/HANA: Quy trình logistics được tích hợp trong S4/HANA như một ứng dụng tập trung hoặc phân cấp.

  • Kết hợp quy trình và tư vấn SAP: Các chuyên gia logistics của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn từ những kinh nghiệp chuyên sâu đến từ vô số các dự án liên quan đến SAP, EWM.

  • Chuyên gia chuyên ngành về giải pháp logistics: Với nhiều năm kinh nghiệm, SSI SCHAEFER có thể hỗ trợ cho bạn các giải pháp cần thiết khi bạn đối mặt với các yêu cầu mới về logistics, tiến hành cải tiến hoặc di dời các ứng dụng cũ.

[---Error_NoJavascript---]