sap_supplychain_EN

Trao đổi thông tin

 

 

 Trao đổi thông tin trên toàn chuỗi cung ứng

Sử dụng các giải pháp phần mềm hậu cần của SAP, bạn có thể lập kế hoạch và kiểm soát các quy trình của mình; các quy trình của bạn trở nên rõ ràng hơn và việc trao đổi thông tin dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng được đảm bảo.