Tầm quan trọng mang tính chiến lược của phần mềm logistics

Phần mềm logistics có tầm quan trọng mang tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi này. Nó đóng vai trò thiết yếu trong mạng lưới thông minh của dòng chảy và việc xử lý nguyên phụ liệu. Các công ty không chỉ tìm kiếm một mô-đun phần mềm đơn lẻ mà là những giải pháp có khả năng xử lý các yêu cầu cụ thể.

Các công việc logistics thường xuyên thay đổi với độ phức tạp ngày một gia tăng cũng nâng cao nhu cầu về sự phối hợp giữa việc hoàn thành từng quá trình con đơn lẻ.

Đòi hỏi về sự quản lý ở tầm cao đã trở thành yêu cầu thiết yếu để tối ưu hóa, chỉ đạo và theo dõi toàn bộ các thông tin và dòng chảy tài nguyên bên trong chuỗi cung ứng trong khi có thể dò tìm một cách rõ ràng toàn bộ sự luân chuyển của hàng hóa và đơn hàng.

Toàn bộ đơn hàng, thông tin, hàng lưu kho, và thay đổi trong hàng lưu kho, các thao tác xử lý đi cùng với trạng thái của mỗi thành tố tham gia được kết nối thời gian thực. Điều này giúp cho doanh nghiệp chủ động duy trì sự kiểm soát tuyệt đối với chuỗi cung ứng. Có nghĩa là: Phần mềm logistics phải được hiểu như là giải pháp hoàn chỉnh. Từ đó cho phép hệ thống được vận hành với hiệu suất cao nhất trong khi loại bỏ các vấn đề nội bộ có thể xảy ra.

Bộ phần mềm WAMAS® là một điểm đặc trưng chính của SSI SCHAEFER và là giải pháp phần mềm mới đáp ứng vượt mức các yêu cầu này. Phần mềm logistics WAMAS® từ SSI SCHAEFER đảm bảo an toàn cho việc tích hợp theo chiều thẳng đứng toàn bộ các thành phần trong quá trình logistics, cung cấp cho khách hàng một hệ thống hoàn chỉnh, có hiệu suất cao. 

[---Error_NoJavascript---]