WAMAS® Lighthouse là giải pháp trực quan và thân thiện với người dùng

WAMAS® Lighthouse được thiết kế hướng đến người sử dụng. Giao diện trực quan của hệ thống khiến nó trở nên đơn giản cho việc sử dụng và cung cấp sự điều hướng đơn giản trong hệ thống.

Sử dụng WAMAS® Lighthouse, bạn có thể truy cập việc hiển thị thực tế của toàn bộ cơ sở và có thể quan sát cơ sở ở các cấp độ chi tiết khác nhau. 

[---Error_NoJavascript---]