Contact SSI SCHAEFER

Dịch vụ

SSI SCHAEFER là một trong những nhà sản xuất đầu tiên hiểu được tầm quan trọng của các giải pháp bền vững và toàn diện dành cho thùng đựng rác thải. Hơn 40 năm nay, công ty đã và đang mở rộng phạm vi sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

CHI TIẾT
Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn