Waste Management Products

Sản phẩm kỹ thuật xử lý rác thải

Thải bỏ rác chuyên nghiệp là công việc đòi hỏi khắt khe. Lợi ích từ các sản phẩm bền, được chứng nhận và hệ thống thông minh của SSI SCHAEFER. Toàn bộ phạm vi giải pháp được thiết kế để quá trình thải bỏ rác có hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.

CHI TIẾT
IMELO truck

IMELO

PRO Wave

Thùng chứa rác thải và tái chế bằng nhựa từ 60 đến 360 lít

Waste Containers 660 - 1100 Litres - plastic

Thùng chứa rác thải và tái chế bằng nhựa từ 660 đến 1.100 lít

Steel containers waste management

Thùng chứa bằng thép

Không có sẵn

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn