Sơ lược về lợi ích

  • Thiết kế an toàn và chắc chắn

  • Sức chứa lớn

  • Làm từ polyethylene mật độ cao (HDPE)

  • Chất lượng sản phẩm cao và niên hạn sử dụng dài

  • Thao tác thuận tiện và dễ dàng

  • Tay cầm có vị trí theo công thái học

  • Chống đóng băng, nhiệt độ cao và hóa chất

[---Error_NoJavascript---]