Thùng chứa bằng thép

Dù bạn thu gom giấy hay thủy tinh hoặc phải thải bỏ rác thải nhiễm dầu - SSI SCHAEFER có thùng chứa bằng thép phù hợp với tất cả yêu cầu của bạn.

CHI TIẾT
[---Image_alt---] GMT Steel Oleocont [DAM:IMAGE:EN:2211]

Thùng chứa hai bánh bằng thép

[---Image_alt---] Modultainer [DAM:IMAGE:EN:2213]

Modultainer®

[---Image_alt---] depotcontainer.jpg [DAM:IMAGE:VI:2214]

Thùng hàng

[---Image_alt---] frontlader.jpg [DAM:IMAGE:VI:2215]

Front loader containers

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]