Waste Management Products

Thùng chứa bằng thép

Dù bạn thu gom giấy hay thủy tinh hoặc phải thải bỏ rác thải nhiễm dầu - SSI SCHAEFER có thùng chứa bằng thép phù hợp với tất cả yêu cầu của bạn.

CHI TIẾT
GMT Steel Oleocont

Thùng chứa hai bánh bằng thép

Modultainer

Modultainer®

depotcontainer.jpg

Thùng hàng

frontlader.jpg

Front loader containers

Không có sẵn

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn