Sơ lược về lợi ích

 • Thùng chứa rác thải và tái chế tối ưu hóa tài nguyên

 • Đường vân lượn sóng toàn thân thùng, thiết kế sàn đặc biệt, các cạnh đều có mặt cắt bao quanh

 • Có sẵn sức chứa từ 60 đến 240 lít

 • Làm từ polyethylene mật độ cao (HDPE)

 • Thân thiện với môi trường nhờ quá trình sản xuất tiên tiến giúp giảm thiểu lượng vật liệu thô sử dụng và phát thải khí CO2

 • Thao tác công thái học

 • Cực kỳ chắc chắn do có nhiều điểm phun ép trên khuôn thùng (phân bố vật liệu đồng đều và ít gây ứng suất)

 • Trọng lượng nhẹ khi không chứa rác thải

 • Có phần chuẩn bị để lắp bộ tách sóng và có thể trang bị lại cho quá trình nhận dạng và cân

 • Chất lượng SSI SCHAEFER được chứng minh: sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN 840-1, 5 và 6, dấu chất lượng RAL theo RAL-GZ 951/1

 • Chiều cao thấp khi đổ và nạp rác vào thùng 

[---Error_NoJavascript---]