Sơ lược về lợi ích

 • Phù hợp với hệ thống máng đổ rác nhanh chóng và hiện đại

 • Có sẵn sức chứa từ 120 đến 240 lít

 • Làm từ polyethylene mật độ cao (HDPE)

 • Độ ổn định vượt trội nhờ tăng cứng phía trước và phía sau thùng chứa theo chiều dọc

 • Dễ nhấc lên nhờ có nhiều gân tăng cứng

 • Đặc biệt phù hợp với yêu cầu nạp từ bên luôn thay đổi

 • Tăng cứng vành cố định

 • Cách âm theo chỉ thị 2000/14 của Liên minh châu Âu và cách âm mở nắp đỉnh cho khớp nối 4 điểm

 • Tăng số gân tăng cứng và bề mặt đỡ tăng cường hấp thu lực thay đổi trong quá trình nâng và đổ rác khỏi thùng

 • Tùy chọn bổ sung bao gồm nắp có khớp nối 2 điểm, in nổi trên thùng tùy chỉnh, khe mở để bỏ tài liệu hoặc tay vịn công thái học

 • GMT eXtra 180 lít có gắn thêm bậc

 • Tăng cứng các bên với các mặt bổ sung

 • Niên hạn sử dụng dài

 • Dải màu đa dạng, bao gồm các màu đặc biệt dành riêng cho yêu cầu cụ thể của bạn 

[---Error_NoJavascript---]