Sơ lược về lợi ích

  • Thiết kế an toàn và chắc chắn

  • Làm từ polyethylene mật độ cao (HDPE)

  • Chất lượng cao và niên hạn sử dụng dài

  • Nhiều màu cho thùng chứa

  • Phụ kiện đa dạng

[---Error_NoJavascript---]