Nhà kho hiện tại: Hiện đại hóa hệ thống, quy trình và luồng nguyên vật liệu cũ

Dự án mở rộng hệ thống logistics cũ là dự án nối tiếp cho giải pháp tự động hóa mà SSI SCHAEFER đã thực hiện cho VVA từ năm 2006.

Tại thời điểm đó, những giải pháp sau đã được triển khai tại nhà kho Gütersloh:
-    một nhà kho hàng hóa nhỏ tự động hóa (ASPW) 4 lối đi với 24.000 vị trí lưu kho bằng thùng chứa
-    một hệ thống kệ tĩnh với 14.000 vị trí lưu kho
-    24 hệ thống băng tải SSI Carousel với khoảng 26.000 vị trí lưu kho bằng thùng chứa để phục vụ việc soạn hàng hóa nhỏ lẻ một cách linh hoạt.

Ông Harald Horstmann giải thích thêm: “Hệ thống năng suất cao mang thiết kế chuyên biệt và các trạm soạn "từ hàng đến người" đậm chất công thái học đã chứng minh được giá trị của mình trong suốt 14 năm đồng thành và tiến hóa cùng những thách thức và hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển kinh doanh của những năm gần đây, chúng tôi cần phải mở rộng trạm soạn hàng, cụ thể là cho các mặt hàng loại B và C. Là đối tác lâu năm của chúng tôi, SSI SCHAEFER đã nhanh chóng triển khai được một giải pháp tối ưu, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cho tương lai nhằm cải thiện hiệu quả không gian, công suất cũng như hiệu suất.”