3D-MATRIX Solution®

3D-MATRIX Solution® dành cho lưu kho, tạo đệm và phân trình tự trong một hệ thống 

Hệ thống lưu kho thông thường giới hạn bởi số lần nâng hạn chế. Điều này gây ra tình trạng tắc nghẽn trong khi lưu kho và lấy hàng. Kết quả là, số không gian chuyên chở bị hạn chế và số quy trình chỉ có thể nhân đôi dọc các trục dọc và ngang tới phạm vi giới hạn.

Tuy nhiên, hiệu suất tăng dần qua việc sử dụng xe chuyên trở trong các lối đi tạo ra hiện tượng tắc nghẽn nghiệm trọng trên vòng lặp băng chuyền tại các tiền khu vực. Chỉ có thể phân trình tự thông qua việc sử dụng hệ thống phân trình tự được lắp bổ sung và liên tiếp.

Đó là lý do chúng tôi phát triển 3D-MATRIX Solution®: với giải pháp được cấp bằng sáng chế này, SSI SCHAEFER đưa hệ thống lưu kho tự động lên tầm cao mới. Khái niệm theo mô-đun cung cấp giải pháp hệ thống mang tính động cao cho việc lưu kho và bốc xếp các mục hàng, thùng các-tông, khay theo lớp và pallet riêng lẻ.

Sự đổi mới linh hoạt và mang tính cách mạng
Ma trận này bao gồm ba thành phần hệ thống chính: Xe chuyên chở, hệ thống nâng và hệ thống vận chuyển. Xe chuyên chở làm việc trên trục x theo chiều sâu của các kênh lưu kho. Hệ thống nâng cung cấp hoạt động vận chuyển dọc trên trục y. Hệ thống băng chuyền xử lý hoạt động vận chuyển ngang trên trục z và cung cấp hàng hóa trực tiếp đến trạm làm việc bốc xếp hoặc vận chuyển được liên kế. Tất cả chuyển động mà thiết bị vận chuyển thực hiện trong cơ sở lưu kho được phân chia nhất quán trên trục x, y và z. Điều này cho phép thực hiện đồng thời các chuyển động này.

VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG LƯU KHO THÔNG THƯỜNG

Nhờ thiết kế đặc biệt của 3D-MATRIX Solution®, khối lập phương lưu kho được coi như một hệ thống mở từ mọi phía. Điều này tạo ra quy trình độc lập, đồng thời ngăn chặn tắc nghẽn. 3D-MATRIX Solution® cho phép tiếp cận tất cả các mục hàng trong hệ thống lưu kho và cũng cung cấp trực tiếp tất cả các trạm làm việc hàng hóa đến người được kết nối với mặt hàng mong muốn. Thay thế giá trị lớn nhất và công thái học mỗi khi nhân viên thực hiện công việc.

Khả năng tiếp cận không giới hạn trong khi hệ thống hoạt động giúp việc bảo dưỡng cực kỳ đơn giản. Ngoài ra, có thể dễ dàng tích hợp việc mở rộng vào cơ sở hạ tầng của hệ thống quản lý kho hàng hiện có.

3D-MATRIX Solution® cung cấp chính xác độ linh hoạt và thương mại điện tử yêu cầu. Điều này chủ yếu bao gồm việc triển khai cho các cơ sở có thể mở rộng với sức chứa vượt xa 500.000 mục hàng. Chúng tôi tính toán sức chứa và hiệu suất kho hàng của hệ thống cụ thể để khớp với các quy trình xuôi và ngược. Hệ thống của chúng tôi mang lại cho bạn đúng những gì bạn cần để xử lý giao dịch trong thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh.

Lợi ích từ hiệu quả tăng cường đáng kể, giải pháp có thể mở rộng và đầu tư dài hạn đáng tin cậy.

 • Giải pháp hệ thống mang tính động cao cho việc lưu kho và bốc xếp các mục hàng, thùng các tông, khay theo lớp và pallet riêng lẻ

 • Các quy trình song song thực hiện nhờ việc tách rời vận chuyển ngang, vận chuyển động và cung cấp cho trạm làm việc

 • Tiếp cận liên tục tất cả các mục hàng trong kho hàng với hiệu suất nhất quán

 • Công suất khối lượng cao mang tính động mà không có sự tắc nghẽn

 • Không cần phân loại hàng hóa theo ABC

 • Cung cấp quá trình tạo đệm qua không gian chuyên chở

 • Phân trình tự đơn hàng hoàn chỉnh

 • Xe nâng có đường tiếp cận riêng tới không gian chuyên chở

 • Giải pháp theo mô đun, có thể mở rộng

 • Tất cả các thành phần có thể lắp đặt theo số lượng và tại vị trí mong muốn, trong khi có thể mở rộng linh hoạt chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nơi lưu kho

 • Bảo dưỡng đơn giản qua khả năng tiếp cận dễ dàng trong khi hệ thống vận hành

SCALABLE MULTI-LEVEL SHUTTLE NAVETTE AT KARL STORZ

SSI SCHAEFER as gerneral contractor - a future-proof investment.

Highly dynamic secuence formation in small parts logistics

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]