SSI Robo-Pick

Công nghệ giành giải thưởng với tỷ lệ giá-hiệu suất tối ưu

Hệ thống SSI Robo-Pick là sản phẩm đổi mới có khả năng xử lý dễ dàng khối lượng sản phẩm khổng lồ với kích thước, hình dạng và đặc điểm bề mặt đa dạng. SSI SCHAEFER không chỉ đạt được sự đột phá về công nghệ với SSI Robo-Pick mà còn mang lại tỷ lệ giá-hiệu suất không gì sánh kịp. Tạo ra các đổi mới đáng giá đầu tư nhanh chóng và bền vững là vấn đề trung tâm của SSI SCHAEFER. SSI Robo-Pick  thực sự xứng đáng với giải thưởng "Sản phẩm tốt nhất năm" vào tháng 2/2011.

[---Error_NoJavascript---]