Giải pháp hệ thống theo mô-đun, có thể mở rộng

Khái niệm SCP có khả năng thích ứng cao và có thể cấu hình theo yêu cầu cá nhân của bạn. Mô-đun tiêu chuẩn được sửa đổi để khớp với yêu cầu cụ thể của khách hàng. Do đó, chúng đáp ứng các tiêu chuẩn khác nhau của lĩnh vực thực phẩm, phi thực phẩm, đóng băng sâu và xử lý các sản phẩm từ hàng hóa được kiểm soát nhiệt độ tới các mặt hàng khác.

[---Error_NoJavascript---]