Hình thành gói cho các chi nhánh riêng lẻ

Đồng thời, Hệ thống tạo kiểu gói Schaefer (SPPG) của chúng tôi cũng sử dụng thông tin nhận được bằng “Machine Vision” để xử lý đơn hàng trong quá trình. SPPG là một mô-đun phần mềm dành cho phần mềm logistics độc quyền WAMAS® của chúng tôi. Mô-đun này đảm bảo việc tạo các gói được tối ưu hóa khối lượng, vũng chắc cho các chi nhánh riêng lẻ. Việc sử dụng thuật toán gói thông minh tính toán mẫu đóng gói cho các pallet và thùng chứa rồi xác định mẫu đóng gói lý tưởng cho vật thể. Kết hợp giữa rô-bốt, SPPG và WAMAS® đảm bảo mang lại chất lượng đóng gói cao ổn định cùng với các mẫu đóng gói đáng tin cậy, có thể tái sản xuất. Điều này dẫn đến việc một pallet được tổng hợp hoàn hảo cho quy trình vận chuyển khai thác tối đa khối lượng sẵn có.

Cụ thể, ngành bán buôn thực phẩm, bao gồm phạm vi các mục hàng khác nhau lớn khi bốc xếp và tổng hợp pallet đơn hàng. SPPG vượt qua thách thức này với trí tuệ của một hệ thống CNTT toàn diện, hiệu suất cao. Điều này loại bỏ công việc phân loại tại các chi nhánh.

[---Error_NoJavascript---]