SSI Robo-Pick

Hệ thống nhận dạng hình ảnh đổi mới

SSI Robo-Pick được phân phối qua hệ thống chuyên chở Cuby của SSI SCHAEFER, Hệ thống băng chuyền Schaefer (SCS) hoặc Cần trục tải mini của Schaefer (SMC) với các khay chất từng lớp riêng lẻ. Chúng được phân tích và đánh giá qua hệ thống nhận dạng hình ảnh, được phát triển đặc biệt cho Robo-Pick của SSI. Rô-bốt bốc xếp nhấc các sản phẩm cần thiết theo yêu cầu đơn hàng từ hệ thống quản lý kho hàng và đặt chúng nhẹ nhàng vào thùng chứa đơn hàng tương ứng trong vài giây. Tùy vào cấu trúc đơn hàng, hệ thống có thể xử lý từ 10 đến 20 đơn hàng cùng lúc.

Hệ thống xử lý hình ảnh SSI Robo-Pick không chịu ảnh hưởng của sản phẩm nhiều lớp, sản phẩm nằm theo một góc, sản phẩm tròn, không đối xứng hoặc gói hàng góc cạnh. Lợi ích của bạn: Các mục hàng được lưu kho không cần được lập trình vào một hệ thống trong quy trình phức tạp và cũng không yêu cầu vị trí đặc biệt trong thùng chứa lưu kho.

SSI Robo-Pick sử dụng liên kết giữa các phương tiện chứa tải và mục hàng đã tồn tại trong mọi kho hàng tự động để đảm bảo khách hàng nhận được mục hàng chính xác. Mọi thùng các-tông, mọi khay và mọi thùng chứa - mọi phương tiện chứa tải luôn được chỉ định cho một mục hàng. Theo dõi nhiều giai đoạn toàn bộ quy trình đồng thời mang lại kết quả bốc xếp hầu như không có lỗi.

Hơn nữa, SSI Robo-Pick không chỉ giới hạn cho các ứng dụng bốc xếp đơn hàng. Đây cũng là giải pháp lý tưởng để xử lý hàng trả lại. Đây là lĩnh vực logistics đang trở nên ngày càng quan trọng để bán hàng từ xa và kinh doanh giao hàng qua bưu điện.

[---Error_NoJavascript---]