Máy quét sản phẩm đơn khung chữ A

Quét và bốc xếp từng sản phẩm hoàn toàn tự động

Khung chữ A với chức năng quét từng sản phẩm từ SSI SCHAEFER thuộc và dòng Máy quét Schäfer. Kết hợp giữa hệ thống bốc xếp Khung chữ A hoàn toàn tự động và Máy quét Schäfer cho phép bốc xếp và quét từng sản phẩm hiệu quả theo chỉ thị chi phối quá trình theo dõi và bốc xếp dược phẩm.

Sau khi từng sản phẩm đã được chuyển từ máy rượt sang băng chuyền thu thập, chúng được xếp thẳng hàng và quét ở cả sáu cạnh bằng máy quay có độ nhạy cao. Các lỗi đọc có thể xảy ra được đánh dấu và thùng chứa tương ứng tự động dẫn hướng tới trạm làm việc kiểm tra. Tùy vào cấu trúc đơn hàng, hệ thống có thể quét tới 10.000 mục hàng mỗi giờ.

Khung chữ A với chức năng quét từng sản phẩm nhanh hơn nhiều lần so với chức năng quét thủ công truyền thống. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép ghi lại số lô, ngày hết hạn và số sê-ri hoàn toàn tự động. Máy quét Schäfer cung cấp giải pháp cho quá trình bốc xếp đơn hàng nhanh, hiệu quả và chất lượng cao. Đồng thời, Máy quét Schäfer cũng có thể được tích hợp hoàn hảo vào các kho hàng hiện có.

Lợi ích từ kinh nghiệm làm việc quốc tế mở rộng của chúng tôi, có được từ số lượng dự án lớn cùng với lợi ích của giải pháp hoàn hảo từ một nguồn.

Sơ lược về lợi ích:

  • Ghi lại số lô, ngày hết hạn và số sê-ri hoàn toàn tự động

  • Bốc xếp có thể theo dõi và không có lỗi

  • Được sử dụng chủ yếu tại các thị trường chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm

  • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý chi phối hoạt động theo dõi và dò tìm với tỷ lệ quét tối thiểu 99,5%

  • Công suất khối lượng lên tới 10.000 mục hàng/giờ

  • Tốc độ chuyên chở lên tới 2,2 m/giây

  • Phân phối cùng ngày và vào ngày tiếp theo

  • Tích hợp dễ dàng vào các kho hàng hiện có  

[---Error_NoJavascript---]