Sơ lược về lợi ích

 • Giải pháp hệ thống mang tính động cao cho việc lưu kho và bốc xếp các mục hàng, thùng các tông, khay theo lớp và pallet riêng lẻ

 • Các quy trình song song thực hiện nhờ việc tách rời vận chuyển ngang, vận chuyển động và cung cấp cho trạm làm việc

 • Tiếp cận liên tục tất cả các mục hàng trong kho hàng với hiệu suất nhất quán

 • Công suất khối lượng cao mang tính động mà không có sự tắc nghẽn

 • Không cần phân loại hàng hóa theo ABC

 • Cung cấp quá trình tạo đệm qua không gian chuyên chở

 • Phân trình tự đơn hàng hoàn chỉnh

 • Xe nâng có đường tiếp cận riêng tới không gian chuyên chở

 • Giải pháp theo mô đun, có thể mở rộng

 • Tất cả các thành phần có thể lắp đặt theo số lượng và tại vị trí mong muốn, trong khi có thể mở rộng linh hoạt chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nơi lưu kho

 • Bảo dưỡng đơn giản qua khả năng tiếp cận dễ dàng trong khi hệ thống vận hành

[---Error_NoJavascript---]