Sơ lược về lợi ích

  • Hiệu suất cao vào giờ cao điểm

  • Hiệu quả cao do loại bỏ các hoạt động bốc xếp thủ công tốn thời gian

  • Chất lượng cao và độ ổn định nhất quán, ngay cả khi chịu tải tối đa

  • Sử dụng không gian hiệu quả do mật độ sản phẩm cao

  • Dễ bảo dưỡng và kênh sản phẩm linh hoạt

  • Công suất khối lượng cao

  • Giảm lỗi ở mức tối thiểu

  • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có

  • Khả năng mở rộng lý tưởng nhờ hệ thống theo mô-đun

  • Sử dụng nhân sự tối ưu thông qua quá trình nạp lại trong các thời kỳ nhu cầu thấp và bốc xếp hoàn toàn tự động vào giờ cao điểm

[---Error_NoJavascript---]