Sơ lược về lợi ích

 • Hệ thống phân phối hiệu quả cho sản phẩm đa dạng (quần áo, đồ chơi, đồ điện tử nhỏ, v.v.)

 • Biện pháp tiết kiệm chi phí cho việc xử lý các đơn hàng nhỏ

 • Một hệ thống có thể sử dụng cho nhiều kênh phân phối đa dạng

 • Công suất khối lượng cao nhờ hệ thống băng chuyền trên cao với phương tiện chứa tải có khả năng RFID

 • Xử lý hàng trả lại hoàn toàn tự động

 • Bốc xếp đơn hàng nhanh chóng và không có lỗi

 • Phân trình tự sản phẩm được bốc xếp để tối ưu hóa việc đóng gói và nạp tải

 • Luồng công việc hàng ngày thuận lợi hơn

 • Trạm làm việc công thái học

 • Phân phối tối ưu hóa cho kho

 • Linh hoạt và an toàn trong tương lai

 • Giải pháp có thể mở rộng dễ dàng có thể được sửa đổi và nâng cao với các công nghệ bổ sung như máy lấy hàng trong kho (SRM) và nhiều công nghệ đóng gói trong tương lai

 • Hệ thống có độ mở rộng cao

[---Error_NoJavascript---]