Sơ lược về lợi ích

 • Hệ thống bốc xếp hoàn toàn tự động

 • Hơn 2.400 lượt bốc xếp/giờ

 • Tính linh hoạt cao nhất vì không cần làm quen với sản phẩm

 • Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng

 • Không cần quản lý dữ liệu sản phẩm bổ sung

 • Hệ thống nhận dạng hình ảnh hai giai đoạn đọc vị trí của sản phẩm trong thùng chứa lưu kho và kiểm soát rô-bốt bốc xếp toàn diện

 • Lợi nhuận đầu tư nhanh

 • Chất lượng bốc xếp và độ ổn định cao

 • Tỷ lệ lỗi thấp

 • Thời gian thực hiện đơn hàng ngắn

 • Nhân viên không cần thực hiện các quy trình lặp lại

 • Phù hợp với sản phẩm di chuyển nhanh và chậm

[---Error_NoJavascript---]