Bốc xếp thủ công

Bốc xếp là chức năng trung tâm của logistics kho hàng. SSI SCHAEFER cung cấp nhiều giải pháp bốc xếp thủ công theo công thái học cho kho hàng của bạn.

CHI TIẾT
Vertical storage lift LogiMAT®

LOGIMAT® storage lift

RF Picking

Bốc xếp theo tần số vô tuyến

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Picking of hanging garments with RFID scanner

Bốc xếp thủ công

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light và Put to Light

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]