Bốc xếp thủ công

Bốc xếp là chức năng trung tâm của logistics kho hàng. SSI SCHAEFER cung cấp nhiều giải pháp bốc xếp thủ công theo công thái học cho kho hàng của bạn.

CHI TIẾT
[---Image_alt---] Vertical storage lift LogiMAT® [DAM:IMAGE:VI:804]

LOGIMAT® storage lift

[---Image_alt---] RF Picking [DAM:IMAGE:VI:1865]

Bốc xếp theo tần số vô tuyến

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

[---Image_alt---] Picking of hanging garments with RFID scanner [DAM:IMAGE:VI:1071]

Bốc xếp thủ công

[---Image_alt---] Pick by Voice [DAM:IMAGE:VI:1905]

Pick by Voice

[---Image_alt---] Pick to Light [DAM:IMAGE:VI:1863]

Pick by Light và Put to Light

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]