Hệ thống Pick by Light bao gồm các thành phần sau

  • Máy tính điều khiển với giao diện của hệ thống cấp cao hơn (máy chủ, WMS, v.v.)

  • Bộ điều khiển dây chuyền (số lượng phụ thuộc vào kích thước hệ thống)

  • Một mặt bốc xếp trên mỗi vị trí lưu kho

Mặt bốc xếp bao gồm màn hình hiển thị và bộ phận điều khiển. Điều này cung cấp cho nhân viên thông tin về số lượng. Nhân viên có thể xác nhận quy trình bốc xếp hoàn chỉnh thông qua nút xác nhận phát sáng. Hai nút điều chỉnh khối lượng cho phép nhân viên sửa lại số lượng dỡ hàng trong quy trình đóng gói theo số lượng sẵn có.

Hệ thống Pick by Light có thể tích hợp dễ dàng vào các quy trình cũng như chiến lược hiện có hoặc đã lên kế hoạch. Hệ thống được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong hệ thống kệ đỡ cố định [link: Giá đỡ cố định] và giá đỡ pallet.

[---Error_NoJavascript---]