Pick by Voice phù hợp với nhiều loại ứng dụng

Hệ thống Pick by Voice của SSI SCHAEFER cho phép bạn liên kết trực tiếp thao tác bốc xếp với quản lý kho hàng và triển khai nhiều nhân viên đồng thời tại cùng một vị trí lưu kho.

Pick by Voice phù hợp với nhiều loại ứng dụng:

  • Đăng ký hàng hóa đến

  • Bốc xếp

  • Hàng tồn kho

  • Vận chuyển máy xếp

  • Tải kiểm tra

Có thể tăng hiệu suất bốc xếp tới 20% so với giải pháp dữ liệu không dây đơn thuần. Ngoài ra, hệ thống Pick by Voice từ SSI SCHAEFER cũng có thể kết hợp với máy quét mã vạch hoặc thông tin nhập màn hình để cho hiệu suất tốt hơn.

[---Error_NoJavascript---]