Sơ lược về lợi ích

Trực tuyến ở mọi nơi với thiết bị đầu cuối tần số vô tuyến di động

Thiết bị đầu cuối RF của chúng tôi được kết nối với một máy quét vòng và nhân viên bốc xếp của bạn chỉ cần đeo thiết bị trên tay. Điều này cho phép họ nhận công việc ở bất cứ đâu, đọc dữ liệu đơn hàng trực tiếp trên màn hình rồi xác nhận hoàn thành qua thiết bị đầu cuối RF. Thông tin được truyền không dây đến máy tính qua điểm truy cập.

Sơ lược về lợi ích:

  • Bốc xếp dễ dàng, nhanh chóng và an toàn qua thiết bị đầu cuối vô tuyến

  • Bốc xếp thủ công

  • Máy quét tích hợp

  • Giảm nhập thủ công

[---Error_NoJavascript---]