Sơ lược về lợi ích

 • Bốc xếp không có giấy

 • Vận hành dễ dàng và an toàn

 • Hướng dẫn người dùng đáng tin cậy và chất lượng bốc xếp tăng lên so với bốc xếp bằng danh sách đơn hàng

 • Xử lý đơn hàng linh hoạt và quản lý hàng trong kho chính xác

 • Kiểm soát hàng trong kho qua chức năng kho hàng

 • Tuyến đường bốc xếp ngắn

 • Bố trí hình chữ U để tối ưu hóa hiệu quả bốc xếp

 • Độ tin cậy tối đa khi phân phối

 • Kiểm soát hàng trong kho qua chức năng kho hàng

 • Khả năng sẵn sàng cao nhất có thể qua tự kiểm tra phần cứng

 • Theo dõi đơn hàng minh bạch

 • Bảo dưỡng dễ dàng

 • Đào tạo làm quen ngắn gọn trong hệ thống dễ sử dụng, dễ hiểu

[---Error_NoJavascript---]