Hệ thống bốc xếp bán tự động và cung ứng vật liệu

Con người vẫn là yếu tố thiết yếu và kinh tế khi thực hiện nhiều hoạt động bốc xếp. Sử dụng hệ thống bốc xếp bán từ động từ SSI SCHAEFER cho các giải pháp từ hàng hóa đến con người cho phép bạn nâng cao đáng kể hiệu quả của kho hàng đồng thời cải thiện chất lượng.

CHI TIẾT
[---Image_alt---] Batch Pick’n Scan Sorter [DAM:IMAGE:VI:1058]

Batch Pick ’n Scan Sorter

[---Image_alt---] Parallel Picking System [DAM:IMAGE:VI:1914]

Hệ thống bốc xếp song song

[---Image_alt---] Pick to Tote [DAM:IMAGE:VI:1927]

Pick to Tote

[---Image_alt---] Pick to bucket [DAM:IMAGE:VI:1878]

Bốc xếp tới gàu

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]