Parallel Picking System

Công suất khối lượng cao và chất lượng bốc xếp tối đa

Nhiều người sử dụng có thể bốc xếp đồng thời các mục hàng cho nhiều đơn hàng bằng một mô-đun nạp. Vì vậy, với Hệ thống bốc xếp song song từ SSI SCHAEFER, bạn được lợi từ công suất khối lượng cao hơn (600 đơn hàng mỗi giờ) và hiệu quả tốt hơn so với hệ thống bốc xếp thông thường với một người vận hành duy nhất. Hướng dẫn người dùng thông minh đảm bảo chất lượng bốc xếp cao và tỷ lệ lỗi thấp.

Với hệ thống bốc xếp song song, đơn hàng được quản lý, kiểm soát và kiểm tra bằng phần mềm logistics WAMAS® rồi được tối ưu hóa bằng máy tính kiểm soát kho hàng. Sau đó, nhiều đơn hàng được vận chuyển và xử lý tại khác khu vực riêng lẻ. Tổng hợp đơn hàng hiệu quả (tổng hợp theo lô) là yếu tố chính đóng góp vào việc tăng nhanh hiệu suất.

[---Error_NoJavascript---]