Pick to Tote (Bốc xếp tới toa hàng)

Hệ thống hàng hóa tới người Bốc xếp tới toa hàng tạo ra trạm làm việc hiệu suất cao, được tối ưu hóa theo công thái học

Nhanh chóng, nhẹ nhàng, công thái học: Hệ thống trạm làm việc hàng hóa tới người Bốc xếp tới toa hàng của SSI SCHAEFER tăng tốc quá trình bốc xếp các đơn vị hàng di chuyển chậm. Lợi ích từ hiệu suất bốc xếp tối đa 1.000 đơn vị hàng mỗi giờ cùng với luồng vật liệu tối ưu. Bốc xếp tới toa hàng cho phép bạn bốc xếp trực tiếp đến các thùng chứa và thùng các-tông đơn hàng.

Giải pháp Bốc xếp tới toa hàng công thái học từ SSI SCHAEFER đã được phát triển riêng cho công việc này và giúp quá trình bốc xếp hàng hóa tới người có hiệu quả cao. Bốc xếp tới toa hàng có thể được kết nối trực tiếp với hệ thống kho hàng tự động của bạn.

Hướng dẫn người dùng rõ ràng và theo dõi quá trình chèn qua rào ánh sáng tại điểm đích đảm bảo chất lượng bốc xếp cao nhất. Chức năng tùy chọn bao gồm các ứng dụng cho việc tổng hợp kho hàng hiệu quả và quản lý kho hàng.

Hiệu suất cao hơn nhờ ergonomics@work!®

Khái niệm ergonomics@work!® của chúng tôi là tính năng độc đáo nữa của trạm làm việc Bốc xếp tới toa hàng. Trình tự di chuyển "từ trên xuống dưới" được thiết kế cẩn thận giúp công việc ít căng thẳng hơn. Bề mặt tiếp tục được làm từ các bộ phận bằng gỗ ốp kim loại lạnh thân thiện khi chạm vào, tăng cường khả năng công thái học.

BỐC XẾP HÀNG HÓA TỚI CON NGƯỜI HIỆU QUẢ

  • Dựa trên nguyên tắc hàng hóa đến con người

  • Chất lượng bốc xếp cao nhất, giảm số lỗi xuống gần bằng 0

  • Tăng hiệu suất bốc xếp theo hệ số 10 so với quá trình bốc xếp thông thường

  • Hiệu suất lên tới 1.000 lượt bốc xếp mỗi giờ

  • Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng nhất

  • Rào ánh sáng theo dõi và ngăn bổ sung không chính xác

  • Bốc xếp trực tiếp tới thùng chứa đơn hàng

  • Được tối ưu hóa theo công thái học

TẢI VỀ

Brochure Pick to tote compact

Brochure Pick to tote compact

624.9 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]