Sơ lược về lợi ích

  • Dựa trên nguyên tắc hàng hóa đến con người

  • Chất lượng bốc xếp cao nhất, giảm số lỗi xuống gần bằng 0

  • Tăng hiệu suất bốc xếp theo hệ số 10 so với quá trình bốc xếp thông thường

  • Hiệu suất lên tới 1.000 lượt bốc xếp mỗi giờ

  • Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng nhất

  • Rào ánh sáng theo dõi và ngăn bổ sung không chính xác

  • Bốc xếp trực tiếp tới thùng chứa đơn hàng

  • Được tối ưu hóa theo công thái học

[---Error_NoJavascript---]