Sơ lược về lợi ích

  • Tuân thủ quy định và theo dõi và truy vết

  • Đạt chất lượng Six Sigma

  • Tài liệu vận chuyển đầy đủ

  • Tự động hóa quy trình kiểm tra

  • Tích hợp dễ dàng vào hệ thống của bạn

  • Đọc mã vạch 1D và 2D (mã ma trận) cũng như bộ tách sóng RFID

  • Đáp ứng thông số theo luật phả hệ 

  • Bù lại chi phí trong chưa đầy 2 năm

[---Error_NoJavascript---]