Sơ lược về lợi ích

  • Hiệu suất bốc xếp cao hơn

  • Trọng lượng sản phẩm lên tới 1 kg

  • Phù hợp cho sản phẩm có kích thước từ 50 x 10 x 10 mm đến 260 x 180 x 180 mm

  • Điều khiển tự động bao gồm ghi lại ảnh

  • Dễ tích hợp nhờ hệ thống phân loại 3D

  • Công suất khối lượng cao: 4.500 mặt hàng/giờ

  • Nhận dạng sản phẩm bằng máy quét 6 phía với tốc độ 2,0 m/giây

  • Số đích đến phân loại ngẫu nhiên theo yêu cầu của khách hàng

  • Lĩnh vực áp dụng: Chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm 

  • Sử dụng không gian tối ưu: yêu cầu không gian ít hơn đáng kể so với các hệ thống khác.

[---Error_NoJavascript---]