Thông số kỹ thuật

  • Nhận dạng và ghi lại hoàn toàn tự động

  • Phù hợp với sản phẩm có trọng lượng lên tới 1 kg và với kích thước từ 50x15x10 mm đến 300x200x200 mm

  • Công suất tối đa 6.000 sản phẩm/giờ (tương ứng với khoảng 300 thùng chứa/giờ)

  • Độ dài các băng chuyền riêng lẻ được điều chỉnh để khớp với danh mục sản phẩm cụ thể

  • Nhận dạng sản phẩm bằng máy quét 6 phía với tốc độ 2,5 m/giây

[---Error_NoJavascript---]