Chúng tôi cung cấp cho bạn các công nghệ vận chuyển sau

Danh mục sản phẩm của SSI SCHAEFER bao gồm phạm vi giải pháp vận chuyển ngắt quãng (hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động) và liên tục (hệ thống chuyên chở). Danh mục này cũng bao gồm các thành phần kết nối trong hệ thống chuyên chở (xe chuyên chở). Do đó, SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn các giải pháp toàn diện và có thể mở rộng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các công nghệ vận chuyển sau:

  • Hệ thống chuyên chở pallet

  • Hệ thống chuyên chở liên kết đai nhựa

  • Hệ thống chuyên chở thùng chứa con lăn

  • Hệ thống chuyên chở khay

  • Hệ thống chuyên chở thùng hàng

  • Hệ thống chuyên chở thùng các-tông và thùng chứa

  • Công nghệ băng chuyền trên cao

  • Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động cho pallet

  • Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động cho thùng chứa và vận chuyển trên cao

Hệ thống vận chuyển và chuyên chở đổi mới của SSI SCHAEFER được hoàn thiện nhờ các giải pháp phần mềm WAMAS® và SAP. Các giải pháp này cho phép bạn liên tục theo dõi, điều khiển và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống.

[---Error_NoJavascript---]