A-Frame (Khung chữ A)

7. Chất lượng:

Các pallet hàng thuộc mọi loại hình và kích cỡ sẽ ổn định hơn nhiều nhờ được tính toán quy luật đóng hàng tối ưu, được vận chuyển và xếp từng đơn vị hàng một cách cẩn trọng và được bao bọc bằng màng bọc bảo vệ.