A-Frame (Khung chữ A)

Giải pháp thông minh cho thị trường thương mại

3D-MATRIX Solution®​​​​​​​ cung cấp chính xác độ linh hoạt mà thương mại điện tử yêu cầu. Điều này chủ yếu bao gồm việc triển khai cho các cơ sở có thể mở rộng với sức chứa vượt xa 500.000 mặt hàng. Chúng tôi tính toán sức chứa và hiệu suất kho hàng của hệ thống cụ thể để khớp với các quy trình xuôi và ngược. Hệ thống của chúng tôi mang lại cho bạn đúng những gì bạn cần để xử lý giao dịch trong thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh.

Lợi ích từ hiệu quả tăng cường đáng kể, giải pháp có thể mở rộng và đầu tư dài hạn đáng tin cậy.