Sơ lược về lợi ích

 • Lưu kho hàng hóa tươi được kiểm soát nhiệt độ: Quy trình cất giữ và xử lý sản phẩm dành cho việc phát hiện và theo dõi sản phẩm cùng với quản lý kho hàng được thực hiện mà không cần quá trình gắn nhãn truyền thống bằng mã vạch hoặc hệ thống tiếp sóng

 • Tốc độ phân phối nâng cao do quy trình hoàn toàn tự động (phân phối cùng ngày/vào ngày tiếp theo)

 • Giảm thiểu yêu cầu về nhân sự nhờ quy trình tự động

 • Phù hợp với các ứng dụng đóng băng sâu

 • Giảm thiểu hư hỏng hoặc mất sản phẩm cũng như hàng hóa trả lại có liên quan nhờ khối lượng được kiểm soát bằng máy tính và xếp pallet được tối ưu hóa cố định bằng rô-bốt

 • Xử lý 30.000 tới hơn 300.000 gói hàng/ngày

 • Giảm chi phí năng lượng và vận chuyển bằng cách khai thác tối đa khu vực vận chuyển và tối ưu hóa việc hoạch định tuyến đường

 • Giảm thiểu tỷ lệ lỗi trong khi bốc xếp qua việc sử dụng công nghệ Machine Vision

 • Tính minh bạch và khả năng theo dõi ổn định

 • SPPG: tính toán mẫu đóng gói tối ưu (tối ưu hóa khối lượng, theo nhóm sản phẩm)

 • Phân phối thân thiện với cửa hàng

 • Việc tính toán mẫu đóng gói có thể thích ứng linh hoạt (sử dụng được cho các nhân tố bốc xếp lớn và đơn giản tới sản phẩm phức tạp)

 • Có thể dễ dàng mở rộng cho các quy trình và quy tắc đóng gói riêng lẻ