A-Frame (Khung chữ A)

Sơ lược về lợi ích

  • Hiệu suất cao ngay cả vào giờ cao điểm

  • Hiệu quả cao do loại bỏ các hoạt động chọn hàng thủ công tốn thời gian

  • Chất lượng cao và độ ổn định nhất quán, ngay cả khi chịu tải tối đa

  • Sử dụng không gian hiệu quả do mật độ sản phẩm cao

  • Dễ bảo dưỡng nhờ có kênh sản phẩm linh hoạt

  • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có

  • Hệ thống theo mô-đun lý tưởng để mở rộng