pick@work nâng cao chất lượng cho công việc lắp ráp

Các công việc lắp ráp yêu cầu khắt khe luôn chịu ảnh hưởng của yếu tố kinh tế. pick@work của SSI SCHAEFER mở rộng giải pháp E-Pick và được cấu hình qua phần mềm bổ sung trên bảng điều khiển cảm ứng. Công nghệ pick@work giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả và cải thiện tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời, giải pháp này tính đến khía cạnh công thái học để bảo vệ sức khỏe của nhân viên.

Hệ thống lắp ráp theo điều khiển ánh sáng tối đa hóa hiệu quả tại các trạm làm việc lắp ráp thủ công. Hướng dẫn quy trình và chỉ dẫn lắp ráp tích hợp tối ưu hóa quy trình của bạn.

Đổi mới của hệ thống này bao gồm việc liên kết trạm làm việc công thái học với Bốc xếp theo ánh sáng và hướng dẫn người sử dụng thực hiện từng bước quá trình lắp ráp với sự trợ giúp của màn hình chỉ dẫn. Nhân viên chọn đơn hàng qua màn hình và vị trí lưu kho rồi bật đèn theo trình tự lắp ráp chính xác. Hình ảnh và hình vẽ của hệ thống hiển thị các bước lắp ráp theo trình tự chính xác, hướng dẫn nhân viên qua quy trình làm việc. Điều này minh họa độ phức tạp của quy trình, giảm thiểu số lượng lỗi và bảo đảm chất lượng.