Sơ lược về lợi ích

 • Hệ thống bốc xếp không có giấy

 • Điều khiển bằng giọng nói

 • Rảnh tay trong kho hàng

 • Cho phép nhiều quy trình bốc xếp cùng lúc

 • Quy trình bốc xếp trực tiếp được liên kết với quản lý kho hàng

 • Triển khai dễ dàng và nhanh chóng

 • Cho phép độ linh hoạt ở nhiều người vận hành

 • Có thể dễ dàng thích ứng với hiệu suất bốc xếp yêu cầu để bù vào dao động theo mùa

 • Có thể kết hợp với máy quét mã vạch và thông tin nhập màn hình

 • Hiệu suất tốt hơn tới 20% so với dữ liệu không dây

 • Giải pháp có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí