Picking of hanging garments with RFID scanner

Trạm làm việc công thái học

Trạm làm việc SSI SCHAEFER được thiết kế với sự chú trọng rõ ràng vào công thái học. Phương thức này đẩy nhanh sự phát triển của khái niệm ergonomics@work!®. Ví dụ: giải pháp chọn hàng thủ công sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng và mạnh mẽ mang lại sự linh hoạt đóng góp vào sự thoải mái của nhân viên và từ đó là hiệu suất làm việc của họ.