Sơ lược về lợi ích

  • Hiệu suất hệ thống cao lên tới 10.000 bộ phận/phương tiện chứa tải mỗi giờ

  • Độ chính xác phân loại cực cao, bảo vệ tải và độ ổn định khi xử lý

  • Có thể vận chuyển cùng lúc hàng hóa nằm và hàng hóa treo móc 

  • Thân thiện với người dùng nhờ thao tác dễ dàng

  • Linh hoạt nhờ việc sử dụng không gian tối ưu

  • Niên hạn sản phẩm dài, ít nhu cầu bảo dưỡng

  • Triển khai kho hàng động có hiệu quả chi phí

  • Độ chính xác và ngăn lỗi qua RFID

  • Tối ưu hóa quy trình phân loại

  • Khả năng cung ứng hàng trả lại nhanh

[---Error_NoJavascript---]