Sơ lược về lợi ích

  • Phù hợp để vận chuyển các sản phẩm riêng lẻ có trọng lượng lên tới 10 kg

  • Hiệu suất hệ thống hơn 5.000 mục hàng/giờ

  • Băng chuyền tuần hoàn 0,8m/giây

  • Công suất khối lượng lên tới 10.000 mục hàng/giờ

  • Hiệu quả năng lượng và tiết kiệm

  • Tiết kiệm không gian

  • Phù hợp với nhiều ngành như ô tô, thực phẩm, linh kiện điện tử, v.v. 

[---Error_NoJavascript---]