Sơ lược về lợi ích

  • Sử dụng tối ưu không gian sẵn có bằng cách tích hợp không gian dưới trần

  • Các thành phần băng chuyền chuẩn hóa, khối lượng nhẹ cho phép lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng

  • Luồng vật liệu tối ưu

  • Bảo dưỡng dễ dàng, ít yêu cầu đào tạo

  • Dễ dàng kết hợp với trạm làm việc

  • Giải pháp tùy chỉnh

  • Hỗ trợ toàn diện

[---Error_NoJavascript---]