Tính bền vững

SSI Carrier còn đảm bảo tính bền vững. Ngoài ưu điểm mật độ lưu kho tăng lên và khả năng cung cấp vĩnh viễn, khả năng chuyển đổi theo yêu cầu thông minh và sử dụng các thành phần điều khiển thụ động sẽ đảm bảo mức độ hiệu quả năng lượng cao. Chất lượng kỹ thuật cao, độ an toàn trong quy trình và khả năng vận hành ít phải bảo trì cũng tạo nên sự khác biệt cho hệ thống phân loại túi này