Thành phần của hệ thống SSI Carrier

  • Hệ thống chở tải: Bộ chuyển đổi con lăn, phụ trách việc giữ và vận chuyển túi hoặc móc treo, và có thể được xác định một cách đáng tin cậy bằng chip RFID

  • Băng chuyền tuần hoàn: Băng chuyền kết nối các khối chức năng xếp chồng trên mặt sàn hoặc theo chiều ngang

  • Băng chuyền tích tụ: Băng chuyền linh hoạt để vận chuyển, tích lũy, phân loại và dự trữ trên các phần chuyên chở ngang

  • Băng chuyền góc: Dùng để kiểm soát mức chênh lệch chiều cao đáng kể ở những phần ngắn

  • Công tắc: Thành phần kết nối giữa băng chuyền tuần hoàn và băng chuyền tích lũy

  • Trạm chất tải: Nhập hàng vào hệ thống SSI Carrier

  • Trạm dỡ tải: Các mặt hàng được dỡ tải và đóng gói theo thứ tự mong muốn